An IoT – SCADA system

Ver 1.0

Hệ thống IoT – SCADA gọn nhẹ hỗ trợ giám sát, điều khiển thiết bị qua mạng internet, dễ dàng triển khai, tùy biến với nhiều loại ứng dụng; sẵn sàng mở rộng hoặc nâng cấp.

Tính năng nổi bật:

  • Tương thích dễ dàng với các chuẩn thông tin IoT công nghiệp: MQTT, ZigBee, Wifi, Lora, Lifi..
  • Hỗ trợ Front-end đa nền tảng, đa thiết bị.
  • Hệ thống đáp ứng thời gian thực, độ trễ thấp.
  • Back-end hỗ trợ nâng cấp, mở rộng.

Leave a Reply